Ångerrätt
Lagstadgad ångerrätt är 14 dagar som börjar räknas från det att Ni tar emot varan. Varan skall vara oanvänd, i oskadat skick och i obrutet emballage. Köparen står för returfrakt och ev. transportskador eller om försändelsen förkommer. Varor som inte har betald returfrakt eller på annat sätt är belagda med lösen kommer ej att lösas ut av oss. Vid ångerköp kommer den summa Ni betalt att återbetalas till Er inom så snart returnerade varor är mottagna av oss. Ingen kreditering av frakt och emballageavgift sker, endast motsvarande varans/varornas kostnad.

Right of withdrawal
The statutory right of withdrawal is 14 days which starts counting from when you receive the item. The item must be unused, undamaged and in unbroken packaging. The buyer is responsible for return shipping and no. transport damage or if the item is lost. Goods which have not been paid return shipping or otherwise are subject to redemption will not be solved by us. At chargebacks will the amount you paid will be refunded to you in as soon as the returned merchandise is received by us. No crediting of the postage and packing charge occurs, only the corresponding goods / goods cost.

Öppet köp
Vi tillämpar öppet köp på obruten förpackning/vara.

Purchase
We apply the purchase on unopened package.

Garanti
På varorna erhålls den garanti som säljaren/magazine utlovar som regleras av konsumentköplagen. Defekt vara skall återsändas till oss i originalemballaget för vidare behandling. Kontakta oss om Ni vill göra en returförsändelse.

Vi förbehåller oss rätten till reservation för ändringar i sortiment eller kostnader gjorda av fraktbolag.

Guarantee
On the goods obtained the guarantee that the seller / Magazine promises regulated by the Consumer. Defective goods must be returned to us in original package for further treatment. Contact us if you wish to make a return shipment.

We reserve the right to make reservations for changes in the catalog or costs made by shipping companies.